MOKYMOSI
BENDRUOMENĖ

Kasmet sujungianti besidominčius šiuolaikiniu menu, rūmų istorija, architektūra ir restauravimu.

KAS YRA MOKYMOSI BENDRUOMENĖ?

Mokymosi bendruomenės pasaulyje egzistuoja įvairiuose laukuose ir įvairiais formatais – tai gali būti įmonėse suburtos specialistų grupės konkrečiai problemai spręsti ar savarankiška, nuo institucijos nepriklausoma žmonių grupė, kuri organizuoja mokymosi kartu procesą. Tokios bendruomenės buriamos ir meno institucijose, suteikiant progą lėtesniam ir gilesniam meno patyrimui. Mokymosi bendruomenės narius sieja sritis, kuria jie domisi, ir bendra praktika, kurią jie plėtoja reguliariai susitikdami, dalindamiesi žiniomis ir įgyvendindami bendras užduotis. 

 

KAIP MOKYMOSI BENDRUOMENĖ VEIKS SAPIEGŲ RŪMUOSE?

 

Projekto laikotarpiu kartu veikianti bendruomenė savarankiškai kurs bendrą žinių ir išteklių rinkinį, analizuos metų parodą, joje esančius kūrinius, domėsis Sapiegų rūmų istorija, architektūra ir restauravimu, atras susijusias dominančias temas. Bendravimas ir bendradarbiavimas yra kertinis bendruomenės veikimo principas. Bus organizuojami susitikimai, dirbtuvės, diskusijos, ekskursijos, dalijamasi skaitiniais, suteikiama pagalba tyrimuose, vyks susitikimai su menininkais, mokslininkais, tyrėjais ar kuratoriais pagal vystomų projektų pobūdį. Nariai turės galimybę praplėsti turimas žinias, įgyti naujų įgūdžių, patirčių, kompetencijų ir kartu ieškoti naujų, geresnių, atviresnių sprendimų iškilusioms problemoms. 

 

Šiuo metu Sapiegų rūmuose veikiančioje parodoje „Užuovėja“, kuruotoje Virginijos Januškevičiūtės ir Edgaro Gerasimovičiaus, pasakojama apie skirtingų požiūrių į praeitį gausą, baroko laikotarpio įspaudą Vakarų kultūroje, darną su mus supančia gamta, plėtojamos karo ir užuovėjos, ligos ir gijimo, stebuklo ir negandos, pradžios ir pabaigos temos. Burdami mokymosi bendruomenę tikime, kad būsimi jos nariai turi siekį ne tik praplėsti savo žinių lauką, bet taip pat pastebi svarbą ir poreikį analizuoti, plėtoti ir kalbėti apie šias temas šiuolaikiniame pasaulyje.

 

Bendruomenės nariai savo tyrimą ir rezultatus gruodžio mėnesį pristatys Sapiegų rūmų komandai ir pasidalins savo atradimais viešai. Bendruomenės praktikos rezultatai atsiskleis narių pasirinkta forma – tai galės būti paskaita, leidinys, renginys, objektas, videokūrinys ar kita.

 

KAS GALI TAPTI MOKYMOSI BENDRUOMENĖS NARIAIS?

 

Mokymosi bendruomenė yra atvira įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų dalyviams. Svarbiausia, kad narys norėtų mokytis kartu su kitais, domėtųsi, turėtų aistrą ar jam rūpėtų viena ar kelios iš aukščiau paminėtų temų. Taip pat svarbu, kad narys būtų aktyvus – dalyvautų gyvuose susitikimuose, atvirai dalintųsi savo įžvalgomis ir įsitrauktų į bendruomenės veiklą virtualiai.

Mokymosi bendruomenė yra papildoma veikla, paraleliai derinama su studijomis, darbu ir kitomis veiklomis. 2024 m. bendruomenė jau suburta ir aktyviai mokosi kartu. Kvietimas prisijungti prie 2025 m. bendruomenės bus skelbiamas kitą pavasarį.