Apie  /   Naujienos  /   Kviečiame prisijungti prie Sapiegų rūmų mokymosi bendruomenės

Kviečiame prisijungti prie Sapiegų rūmų mokymosi bendruomenės

2024.05.15

Sapiegų rūmai kviečia visus, besidominčius šiuolaikiniu menu, rūmų istorija, architektūra ir restauravimu, burtis į mokymosi bendruomenę, kuri birželio–gruodžio mėnesiais aktyviai mokysis kartu su kitais ir vienas iš kito.

 

KAS YRA MOKYMOSI BENDRUOMENĖ?

Mokymosi bendruomenės pasaulyje egzistuoja įvairiuose laukuose ir įvairiais formatais – tai gali būti įmonėse suburtos specialistų grupės konkrečiai problemai spręsti ar savarankiška, nuo institucijos nepriklausoma žmonių grupė, kuri organizuoja mokymosi kartu procesą. Tokios bendruomenės buriamos ir meno institucijose, suteikiant progą lėtesniam ir gilesniam meno patyrimui. Mokymosi bendruomenės narius sieja sritis, kuria jie domisi, ir bendra praktika, kurią jie plėtoja reguliariai susitikdami, dalindamiesi žiniomis ir įgyvendindami bendras užduotis.

 

KAIP MOKYMOSI BENDRUOMENĖ VEIKS SAPIEGŲ RŪMUOSE?

Projekto laikotarpiu kartu veikianti bendruomenė savarankiškai kurs bendrą žinių ir išteklių rinkinį, analizuos parodą „Užuovėja“, joje esančius kūrinius, domėsis Sapiegų rūmų istorija, architektūra ir restauravimu, atras susijusias dominančias temas. Bendravimas ir bendradarbiavimas yra kertinis bendruomenės veikimo principas. Bus organizuojami susitikimai, dirbtuvės, diskusijos, ekskursijos, dalijamasi skaitiniais, suteikiama pagalba tyrimuose, vyks susitikimai su menininkais, mokslininkais, tyrėjais ar kuratoriais pagal vystomų projektų pobūdį. Nariai turės galimybę praplėsti turimas žinias, įgyti naujų įgūdžių, patirčių, kompetencijų ir kartu ieškoti naujų, geresnių, atviresnių sprendimų iškilusioms problemoms. 

 

Šiuo metu Sapiegų rūmuose veikiančioje parodoje, kuruotoje Virginijos Januškevičiūtės ir Edgaro Gerasimovičiaus, pasakojama apie skirtingų požiūrių į praeitį gausą, baroko laikotarpio įspaudą Vakarų kultūroje, darną su mus supančia gamta, plėtojamos karo ir užuovėjos, ligos ir gijimo, stebuklo ir negandos, pradžios ir pabaigos temos. Burdami mokymosi bendruomenę tikime, kad būsimi jos nariai turi siekį ne tik praplėsti savo žinių lauką, bet taip pat pastebi svarbą ir poreikį analizuoti, plėtoti ir kalbėti apie šias temas šiuolaikiniame pasaulyje.

 

Bendruomenės nariai savo tyrimą ir rezultatus gruodžio mėnesį pristatys Sapiegų rūmų komandai ir pasidalins savo atradimais viešai. Bendruomenės praktikos rezultatai atsiskleis narių pasirinkta forma – tai galės būti paskaita, leidinys, renginys, objektas, videokūrinys ar kita.

 

KAS GALI TAPTI MOKYMOSI BENDRUOMENĖS NARIAIS?

Mokymosi bendruomenė yra atvira įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų dalyviams. Svarbiausia, kad narys norėtų mokytis kartu su kitais, domėtųsi, turėtų aistrą ar jam rūpėtų viena ar kelios iš aukščiau paminėtų temų. Taip pat svarbu, kad narys būtų aktyvus – dalyvautų gyvuose susitikimuose, atvirai dalintųsi savo įžvalgomis ir įsitrauktų į bendruomenės veiklą virtualiai.

 

PRELIMINARUS MOKYMOSI BENDRUOMENĖS SUSITIKIMŲ PLANAS:

Mokymosi bendruomenė yra papildoma veikla, paraleliai derinama su studijomis, darbu ir kitomis veiklomis. Numatoma, kad mokymosi bendruomenė bus aktyvi nuo šių metų birželio mėnesio iki gruodžio mėnesio pabaigos.

 

Pirmieji susitikimai birželio 3 d.birželio 23 d. (vienas susitikimas per savaitę, iš viso trys susitikimai)

Jų metu vyks: bendruomenės narių susipažinimas, ekskursijos rūmuose, susipažinimas su medžiaga (skaitiniais) ir virtualia bendruomenės platforma, vasaros užduoties pristatymas, bus susitariama dėl bendruomenės tikslų, poreikių, taip pat bus parengiamas bendras veiklos planas.

 

Savarankiškas darbas birželio 24 d.rugpjūčio 18 d. (8 savaitės)

Nariai lankysis rūmuose, skaitys ir analizuos skaitinius ir turės atlikti kelias užduotis savarankiškai, būti aktyvūs virtualioje platformoje.

 

Pagrindinės sesijos rugpjūčio 19 d.spalio 13 d. (6 susitikimai kas savaitę ar kas dvi)

Vyks išsamesnis kiekvieno nario prisistatymas ir vienos dominančios idėjos, temos pristatymas grupei, pasiskirstymas į mažesnes darbo grupes, kviestinių svečių dirbtuvės, diskusijos, skaitinių aptarimai, sesija idėjoms išgryninti, poreikiams numatyti, parengti darbo planą.

 

Darbas grupėse spalio 14 d.lapkričio 17 d. (savarankiškai organizuojami susitikimai pagal poreikį mažesnėse grupėse ir 13 bendri susitikimai)

Nuo šios savaitės bus skiriama daugiau laiko savarankiškam darbui mažesnėse grupėse ir bendravimui su fasilitatore nuotoliu, bus surengtas bendras susitikimas procesui aptarti, aptariami grupių poreikiai ir surandama reikiama pagalba.


Projektų užbaigimas ir pristatymai lapkričio 18 d.gruodžio 22 d. (24 susitikimai, pristatymas Sapiegų rūmų komandai ir viešas renginys)

Šiomis savaitėmis vyks projektų ir tyrimų pristatymai grupei, pasiruošimas prezentacijoms, bus skirta viena savaitė projektams pabaigti, vėliau grupės pristatys savo projektus Sapiegų rūmų komandai, vyks pasiruošimas renginiui ir baigiamasis viešas renginys.

 

Tapimo mokymosi bendruomenės nariu sąlyga – būtina įsipareigoti dalyvauti bent 80 % susitikimų (vieno susitikimo trukmė nuo 1,5 val. iki 3 val.) ir skirti bent 2 valandas per savaitę susitikimams ir savarankiškam darbui.

 

Nario anketą (kviečiame užpildyti iki gegužės 26 d.) galite rasti čia.

 

Jeigu turite klausimų dėl mokymosi bendruomenės – rašykite: saule@cac.lt